Rei: L’energia del cosmos, omnipresent
Ki: L’energia vital que configura l’organisme

L’aplicació de l’energia Reiki a través de les mans té com a objectiu tractar de recuperar i mantenir la salut del receptor de forma holística, és a dir física, mental, emocional i espiritual, creant harmonia i benestar en la persona.

La sessió consta d’una part inicial de conversa per compartir la motivació de la persona i explico com es desenvoluparà la sessió. Posteriorment faig la imposició de mans sobre les diferents parts del cos i per últim una vegada finalitzat compartim l’experiència de la sessió i t’explico com treballar en els possibles bloquejos identificats.

DURADA

La sessió té una durada aproximada d’una hora

APORTACIÓ

Voluntària